Tìm kiếm nâng cao
STTTựa đềTrích dẫnNgày ban hành
1 3780/TB-SGDĐT-V/v triệu tập thành phần tham dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam V/v triệu tập thành phần tham dự lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2018
2 3785/SGDĐT-GDTrH -V/v hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS, THPT và sơ kết HKI năm học 2018-2019 V/v hướng dẫn kiểm tra HKI cấp THCS, THPT và sơ kết HKI năm học 2018-2019
3 4514/QĐ-BGDĐT - V/v tặng bằng khen Quyết định V/v tặng bằng khen
4 4685/QĐ-BGDĐT-V/v tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" Quyết định V/v tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
5 4692/QĐ-BGDĐT-Quyết định V/v tặng cờ thi đua Quyết định V/v tặng cờ thi đua
6 57/KHTL-Kế hoạch liên tịch -Tổ chức hướng nghiệp - Tuyển sinh, lần thứ 11 Kế hoạch liên tịch -Tổ chức hướng nghiệp - Tuyển sinh, lần 11 năm học 2018-2019
7 3507/SGDĐT-GDTrH V/v tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh năm học 2018-2019
8 3581/KH-SGDĐT- Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)
9 3587/SGDĐT/GDTrH -V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng chế năm 2018 V/v tuyên truyền Cuộc thi sáng chế năm 2018
10 3657/SGDĐT-GDTrH -V/v tăng cường tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền V/v tăng cường tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTC trong trường phổ thông
11 3659/SGDĐT-GDTrH -V/v triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT V/v triển khai Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
12 3750/SGDĐT-CTTT - V/v cấp phát Giấy khen, các danh hiệu thi đua V/v cấp phát Giấy khen, các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019
13 3764/SGDĐT-TCCB -V/v rà soát đội ngũ giáo viên V/v rà soát đội ngũ giáo viên
14 3774/SGDĐT-GDTrH -V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo V/v sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
15 3775/KH-SGDĐT -Kế hoạch kiểm tra công tác quản lí chuyên môn cấp THCS, THPT Kế hoạch kiểm tra công tác quản lí chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2018 - 2019
16 2129/SGDĐT-GDTH V/v Hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục học sinh khuyết tật 12/09/2014
17 2135/SGDĐT-GDTrH Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
12/09/2014
18 3538/QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt phương án thi TNTHPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014-201 09/09/2014
19 975/QĐ-SGDĐT Quyết định công nhận Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018
20 4296/SGDĐT-GDTrH-V/v tăng cường quán triệt khai thác thông tin trên mạng xã hội, internet đối với các trường phổ thông V/v tăng cường quán triệt khai thác thông tin trên mạng xã hội, internet đối với các trường phổ thông
1 2
Hình ảnh hoạt động