Trường THPT Lộc Ninh – 42 năm hình thành và phát triển.
10/31/2014 2:28:14 PM
Ngày 07 tháng 04 năm 1972 huyện Lộc Ninh được hoàn toàn giải phóng. Mặc dù còn bộn bề công việc, nhưng chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa Miền Nam Việt Nam rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục ở vùng giải phóng...
Hình ảnh hoạt động